obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 2/2008
Vydáno dne 25. 06. 2008 (3457 přečtení)

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci včetně přílohy č. 1 k OZV č.2/2008.Zastupitelstvo obce Petrov se na svém zasedání dne 20. června 2008 usneslo vydat na základě ust.  § 24 odst.2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“)

Čl.1
Působnost obecně závazné vyhlášky
 

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu obce Petrov.

Čl.2
Základní pojmy 

1) Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství psa doprovází 1)

2) Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod) v každém okamžiku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům

3) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem (doprovodem)

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 2) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce  je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Veřejná prostranství jsou vyznačená  a označené v příloze č. 1, která je součástí OZV.

Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební 3) a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob 4) a na lovecké psy 5) při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 6). 

b) pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavená území obce a jejich části.

Volný pohyb psů v těchto prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Čl.4
Sankce 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo trestní čin.

 
Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o chovu psů.

 
Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 2008

 

Hessingová Iveta místostarostka obce                                                                                

Wolfová Dana starostka obce

______________________________________________

1) ust.§3 písm.k) zákona č.246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2) ust. §34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3) např. ust. § 38 odst.1) písm.e) zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů ust. § 19 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

4) např.slepečtí psy

5) ust. §44 odst.1) zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

6) vyhláška Ministerstva zemědělství č.244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 
 Příloha č. 1 k OZV č.2/2008
 
Čl. 3 a) –Veřejná prostranství
 

Ulice Petrov                                                          Ulice Chlomek

Dlouhá                                                                 Chlomecká

Hlavní                                                                   Krátká

K Jihu                                                                   K Petrovu

K Nádraží                                                             Lesní

K Severu                                                              Na Pijavkách

Ke Stráni                                                              Na Výsluní

K Temnu                                                              Pod Lesem

Na Hřebenech                                                    Slepá

Na Vinicích                                                          U Vodárny

Nové Bytovky                                                       Úsvit

Pod Ďáblem                                                       V Kopci

Sázava II                                                              V Zátiší

Slunečná                                                             Ve Vilách

U Ručiček                                                            Zalomená

V Nových chodech                                                 
 
Bohuliby
- celá zastavěná část obce
 

náves u rybníka v Petrově – poz. č. par. 624/1 v k.ú. Petrov u Prahy

park u Hasičské zbrojnice – poz. č. par. 22 a 645 v k.ú. Petrov u Prahy

prostory dětského hřiště – poz. č. par. 1/16 v k.ú. Petrov u Prahy

lokalita OASA
 
Chatové osady

Na Babách                                                    Zátrnová

Amarila                                                          Vatra

Za Horou                                                       Za potokem

Temno                                                           Červánek

Na Hřebenech                                              Albatros

Vyprahlá stráň Úsvit                                     Na ostrůvku

Úsvit                                                                LOK

Na Pijavkách                                                 Haway

Kon-tiky                                                          U dubu

Dobrá voda                                                   V odepsaném

Nad řekou                                                     Na dolích

Chlomek                                                       Obora

Sedm jezů 


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS