obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Město Jílové u Prahy
Vydáno dne 15. 05. 2008 (2204 přečtení)

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na volné pracovní místo:

Město Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy
telefon: 241 021 901 fax: 241 021 916, 241 021 916 E-Mail: radnice@jilove.cz

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na volné pracovní místo:
vedoucí odboru technického zabezpečení města

Název územního samosprávného celku: Město Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

 
Druh práce a místo výkonu práce: Samostatný referent úřadu na úseku
zajišťování investičních akcí. Praktický výkon práce v katastrálním území města Jílové u Prahy.

Předpoklady:

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon činností.

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
· minimálně ukončené úplné středoškolské vzdělání stavebního, strojního nebo technického směru,
· schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s údržbou městského majetku, správy místních komunikací a výkonem územní samosprávy,
· komunikativnost a příjemné vystupování,
· dobrá znalost práce na PC,
· dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu,
· řidičské oprávnění skupiny B,
· praxe ve státní správě a samosprávě vítána,
· nástup možný od 1.7.2008 nebo dle dohody, a to po vyhodnocení výsledků výběrového řízení,
· praxe ve vedení pracovního kolektivu vítána

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

· životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, případně doklad o zkoušce odborné způsobilosti,
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platová třída odpovídající druhu práce: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Lhůta pro podání přihlášky: do 30.5.2008 do 12.00 hodin

Místo a způsob podání:
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Jílové u Prahy.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce

Přihláška se zasílá na adresu:
Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy, nebo předá v podatelně Městského úřadu v zalepené obálce označené slovy „vedoucí OTZM“

Město Jílové u Prahy si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Jílové u Prahy, dne 14. května 2008

JUDr. Manfred Kraus
tajemník úřadu[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS