obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Krajský úřad Středočeského kraje
Vydáno dne 31. 03. 2008 (1575 přečtení)

Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha:25.3.2008
Číslo jednací: 42270/2008/KUSK
Spisová značka: SZ-42270/2008/KÚSK/2
Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora
Značka:257 280 932 OŽP/Sy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, místně příslušný podle čl.l bod 2. ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, věcně příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně přírody"), doručuje veřejnou vyhláškou (§ 25 odst. 1/ zákona č. 500/2004 Sb.- správní řád)
upozornění
podle ustanovení § 45c odst. 1) zákona o ochraně přírody vlastníkům pozemků, které se nacházejí v evropsky významných lokalitách - viz přílohy
strana 1 (677kB), strana 2 (735kB), strana 3 (711kB), strana 4 (867kB), strana 5 (745kB), strana 6 (667kB), strana 7 (770MB)

jejichž zákres je nedílnou součástí této vyhlášky, - viz přílohy
strana 1 (366kB), strana 2 (354kB), strana 3 (332kB), strana 4 (346kB)

že v souladu s ustanovením § 39 zákona o ochraně přírody lze tyto lokality, namísto vyhlášení zvláště chráněnými územími v kategorii „přírodní památka" nebo „přírodní rezervace", prohlásit za chráněné na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem předmětného pozemku a orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.

Lokality jsou specifikovány v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a do evropského seznamu byly zařazeny sdělením č. 81 publikovaným v částce 24 z roku 2008 Sbírky zákonů.

Krajský úřad Středočeského kraje zahájí jednání o možnosti uzavření smlouvy o smluvní ochraně s tím vlastníkem (nebo vlastníky) pozemků, který do 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění (za den doručení se považuje 15. den po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu a zároveň zveřejnění umožňující dálkový přístup -den vyvěšení je uveden níže) učiní vůči zdejšímu orgánu písemný projev vůle uzavřít výše uvedenou smlouvu. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě takový projev vůle neučiní nebo na základě tohoto projevu vůle nedojde ve lhůtě jednoho roku k uzavření smlouvy podle § 39 zákona o ochraně přírody, budou výše uvedené lokality vyhlášeny jako zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka nebo přírodní rezervace.

RNDr. Jaroslav Obermajer vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Zdeňka Šímovec vedoucí oddálení ochrany přírody a krajiny

Rozdělovník: - KÚ Středočeského kraje
příloha: kopie map se zákresem EVL - příslušné obce příloha: kopie mapy se zákresem příslušné EVL

Vyvěšeno dne: 27.3.2008
Sejmuto dne:[Akt. známka: 2,67 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS