obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Obecní úřad Petrov
Vydáno dne 03. 03. 2008 (1635 přečtení)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OÚ k územnímu plánu

OB E C N Í Ú Ř AD P E T ROV
Hlavní 30, 252 81 Petrov u Prahy; tel.: 241950648, fax.: 241950648
e-mail: oupetrov@volny.cz; internet: https://www.petrovuprahy.cz

čj. 168/08
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.
tel. 241 444 053, mobil 606 638 956

V Petrově dne 28. února 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Petrov, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Petrova podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona,

o z n a m u j e

projednávání návrhu zadání územního plánu Petrova, jehož pořízení schválilo Zastupitelstvo obce Petrov dne 12. června 2007.
Návrh zadání územního plánu Petrova, zpracovaný v únoru 2008 podle § 47 odst. 6 stavebního zákona a podle § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, které stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu Petrova, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, a to

od 4. března 2008 do 2. dubna 2008

na
> Obecním úřadu Petrov, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16 hodin, jinak dle dohody;
> internetových stránkách obce Petrov https://www.petrovuprahy.cz a PRISVICH, s.r.o. https://www.prisvich.cz

POUČENÍ:
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Petrova, tj.

do 2. dubna 2008,

může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Obecního úřadu Petrov, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.

Na úřední desce obecního úřadu
vyvěšeno: 3. března 2008
sejmuto: 3. dubna 2008

Iveta Hessingová, v. r.
místostarostka obce[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS