obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* ČEZ
Vydáno dne 16. 10. 2007 (2098 přečtení)

Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 písmo h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musi být provedeno Ve smyslu energetického .zákona Č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50 110-1 ed.2
 
Ochranná pásma:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m .
 
Velikost ochranného pásma.
minimální vzdálenosti:
Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické staníce jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněna ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního vedení vůči porostům, které nejsou porosty lesními jsou stanoveny v níže uvedené tabulce. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních porostů.
 
Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10 m od krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedeni 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedeni 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma vůči porostům volit vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání dřevin).

Typ vedení
Min.vzdálenost
Minimální
(m)
výchozí stav (m)
a) holé vedení
ovocné stromy
1,0
2,0
Vedenínn
lesní a ostatní stromy
1,0
2,0
b) izolované vodiče
ovocné stromy
0,5
1,5
lesní a ostatní stromy
0,3
0,6
a) holé vedení
ovocné stromy
2,0
3,0
lesní a ostatní stromy
2,0
3,0
Vedeni vn
b) izol. vodiče SAX
ovocné stromy
2,0
3,0
lesní a ostatní stromy
0,5
2,0
c) záv.kabel
ovocné stromv
0,5
1,5
SAXKA, DISTRI
lesní a ostatní stromy
0,3
1,3
Vedení vvn - 110 kV
ovocné stromv
3,0
5,0
lesní a ostatní stromy
15(12)
15( 12)

Bezpečná vzdálenost:
Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto:
U vedení nízkého napětí (400/230V) 1 m od vedení
u vedení vysokého napětí (1 - 35kV) 2 m od vedení
u vedení velmi vysokého napětí (110kV) 3 m od vedení
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přibližit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz je nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
 
Ořez či kácení dřevin,prosíme, proveďte v termínu do 15.1istopadu 2007
 
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušeni zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-Ii stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, S.r.o., na základě pověření od ČEZ Distribuce a. s. , přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
 
Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS