obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Město Ćernošice, městský úřad
Vydáno dne 12. 06. 2007 (1978 přečtení)

Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo úředník - referent silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Čemošice.

Město Ćernošice, městský úřad
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
pracoviště Černošice: tel. 251081523 pracoviště Praha:tel. 221982465

e-mail: frantisek.dvorak@mestocernosice.cz
fax 221982275

Vyhlášení výběrového řízení
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo úředník - referent silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Čemošice.
 
Název územního samosprávného celku: Město Čemošice, Riegrova 1209,25228 Čemošice
 
Druh práce a místo výkonu práce: úředník pro správní agendy realizované podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, obcemi a obecními úřady obcí s rozšířenou působností; pracoviště Praha, praktický výkon práce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čemošice
 
Předpoklady: ryzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
 
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
a) středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání dosažené v některém z oborů stavebnictví,
b) samostatnost,
c) komunikativnost,
d) uživatelská znalost práce na PC,
e) dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu,
f) řidičské oprávnění skupiny B,
g) praxe ve státní správě a samosprávě vítána.
 
Nástup ihned po vyhodnocení výsledků výběrového řízenÍ.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
 znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případně doklad o zkoušce
 odborné způsobilosti
 b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků
 též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
 takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Platová třída odpovídající druhu práce: 9 (podle přílohy Č. 3 nařízení vlády Č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
MĚSTO ČERNOŠICE městský úřad  Vyhlášení výběrového řízení, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
 
Lhůta pro podání přihlášky: do 12.00 hod. dne 15. 6. 2007
Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
f) datum a podpis zájemce
 
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, k rukám tajemníka městského úřadu
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Praze dne 24.5.2007

Bc. František Dvořák
Tajemník Městského úřadu Černošice
Vyhlášení výběrového řízení vyvěšeno na úřední desce městského úřadu Černosice dne 25.5.2007
Na internetu Petrova 12. 6. 2007


[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS