obec PETROV
Dnešní datum: 23. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* Veřejná vyhláška
Vydáno dne 05. 09. 2006 (1654 přečtení)

Obecní úřad Petrov, Obecní úřad Hradištko oznamuje zahájení projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem se uskuteční v místnosti Obecního úřadu Hradištko 9. října (t.j. pondělí) 2006 v 10 hodin a v 17 hodin. Obecní úřad Hradištko, Hradištko čp. 1, 252 09 Hradištko Čj. návrh ÚPnSÚ změna č. 3

Veřejná vyhláška
(OZNÁMENÍ)

Obecní úřad Hradištko, příslušný k pořizování změny územního plánu sídelního útvaru podle § 13 a § 30 zákona č. 50/ 1976 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění platných předpisů a v souladu s § 31 a 22 téhož zákona

oznamuje zahájení projednávání

návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko

zpracovaný Ing. arch. Bohuslavou Kolářovou podle § 14 odst. l a 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění.

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru bude vystavena k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů:
od 19. září 2006 do 19. října 2006

na
> Obecním úřadu v Hradištku, pondělí a středa 8.00-11.30 / 13,30-17.00 hod.
> Obecním úřadu Štěchovice, stavebním úřadu, pondělí a středa 8.00-12.OO/ 13.00-17,00 hod.
> Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, oddělení územního řízení
Doporučujeme využít výše uvedené úřední hodiny, jinak dle dohody .
V případě dotazuje možno se rovněž o projednáváni informovat u Bechyňové Pavly na tel:. 317723984, 724 596918.

Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem se uskuteční v místnosti Obecního úřadu Hradištko 9. října (t.j. pondělí) 2006 v 10 hodin a v 17 hodin

Poučení:
Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystaveni návrhu může každý uplatnit své připomínky.
Dotřené orgány státní správy uplatní do 15 dnů od posledního dne vystavení své stanovisko.
Vlastníci dotčených pozemků a staveb uplatní do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu námitky
(současně s námitkou je nutno písemnost doložit kopii kat. mapy a dokladem o vlastnictví - list LV, případně
jiným dokladem).
Připomínky, stanoviska a námitky se předkládají ve stanovené lhůtě, poštou nebo osobně^ na adrese : Obecní
úřad Hradištko čp.l, 252 09 Hradištko.
Na připomínky a námitky podané po uvedené lhůtě ( tj. po 3. listopadu 2006 ) se nepřihlíží.

V Hradištku dne 24, srpna 2006
Antonín Merta, starosta obce

Toto oznámení o zahájení projednávání návrhu zmčny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko musí byl vyvěšeno minimálně po dobu 30 dnů na úřední desce obecního úřadu.
Vyvěšeno na internetu obce Petrov dne 5. 9. 2006
Sejmuto dne :[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7268 hl.)
 
-Celkem ano (6340 hl.)
 
-Spíše ne (5095 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24093
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS