obec PETROV
Dnešní datum: 25. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* M Ě S T O Č E R N O Š I C E městský úřad Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Vydáno dne 24. 01. 2006 (2868 přečtení)

pracoviště Černošice: tel. 251081523 fax 251640328
pracoviště Praha: tel. 221982465 fax 221982275
e-mail: frantisek.dvorak@mestocernosice.cz

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍPodle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo úředník - referent vodního hospodářství odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice.

Název územního samosprávného celku: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Druh práce a místo výkonu práce: úředník pro správní agendy realizované podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích), pracoviště Praha, praktický výkon práce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
a) středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví – vodní stavby (např. na ČVUT), případně vysokoškolské vzdělání získané v příbuzném oboru (např.na ČZU nebo MZLZU)
b) schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem státní správy na speciálním stavebním úřadu a vodoprávním úřadu
c) komunikativnost a příjemné vystupování
d) uživatelská znalost práce na PC
e) dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu
f) řidičské oprávnění skupiny B
g) praxe ve státní správě a samosprávě vítána
h) nástup ihned po vyhodnocení výsledků výběrového řízení

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případně doklad o zkoušce odborné způsobilosti
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce? u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem? pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Platová třída odpovídající druhu práce: 9 (podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., ...)

Lhůta pro podání přihlášky: do 15.00 hod. dne 7. 2. 2006

Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce

Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 128 25 Praha 2, k rukám tajemníka městského úřadu

Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Praze dne 16. 1. 2006
Bc. František Dvořák
tajemník Městského úřadu Černošice


Vyhlášení výběrového řízení vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne …………….

Vyhlášení výběrového řízení sejmuto z úřední desky Městského úřadu Černošice dne ……………………[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS