obec PETROV
Dnešní datum: 17. 10. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 575 nalezených)

CELNÍ ÚŘAD Praha D1
(webmaster, Úřední deska, 04.03.2010)
Logistický terminál Nupaky 148, 251 01 Říčany, Telefon 323613212, fax 323613786
Věc: Oznámení o uložení písemnosti
V souladu s ustanovením § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamujeme uložení písemnosti:
Rozhodnutí č.j.: 271/2010-176800-021 Rozhodnutí ze dne 12.01.2010
Příjemce písemnosti: Pan Josef Kinduch, Hlavní 30, 25281 Petrov
Podrobně najdete oznámení ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení. Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 100/15, 100/33 v katastrálním území Petrov u Prahy. Oznámení naleznete ZDE

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
se bude konat v úterý dne 9. března 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Projednání závěrečného účtu obce r. 2009
4.Cena vody na rok 2010
5.Smlouva o spolupráci – likvidace odpadu v Bohulibech
6.Smlouva o zřízení věcného břemene
7.Čistá řeka Sázava


Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 22.02.2010)
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Petrova podle § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje zahájení
řízení o územním plánu Petrova.
Veřejnou vyhlášku naleznete ZDE
Text návrhu, odůvodnění, mapy atd. naleznete ZDE

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2010)
Závěrečný účet za rok 2009 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněni pozdějších předpisů dle § 17 naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.02.2010)
Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž. sítí, zpevněných ploch a bazénu.
Rozhodnutí najdete ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
Výzva. Vyjádření k podanému odvolání - Růžena Rafajová Praha 6
Výzvu najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
oznámení o spojení územního řízení ( změny) a řízení o změně stavby před jejím dokončením, zahájení společného řízení a pozvání kveřejnému ústnímu jednání. 
Rodinný dům o l.b.j., vodovodní přípojka včt. VŠ, domovní část elektrické přípojky ze stávajícího pilíře měření, žumpa o užit.objemu 15 m3 včt. kanalizační přípojky na pozemku parc. č.243, 244/15, 610 v katastrálním území Petro v u Prahy.
Oznámení naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž, sítí, zpevněných ploch a bazénu na pozemku parc. č. 140/74 v katastrálním území Sázava u Petrova.
Podrobně zde

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 18.12.2009)
se bude konat ve středu 30. prosince  2009 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Rozpočet na rok 2010

Wolfová Dana, starostka obceZasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 02.12.2009)
se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 21.10.2009)
Veřejná vyhláška - Milan Marek Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
se bude konat ve čtvrtek 15. října 2009 od 19,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce.
Program naleznete zde

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - vrty pro instalaci tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu na pozemku 244/17 a 244/18 Petrov u Prahy.
Podrobně zde

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2009)
Veřejná vyhláška - Jiří Hejzlar Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.09.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - rodinný dům na pozemku 140/76 Sázava u Petrova
Podrobně zde

Městký úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 17.09.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 197/30 v k.ú. Sázava u Petrova najdete ZDE

Městský úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 570/4 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2009)
Oznámení o zahájení územního řízení - 6 vrtů pro instalaci vodního čerpadla systému země - voda pro vytápění RD na parc. č. 244/17, 244/18 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
se bude konat v pondělí 31. srpna  2009 od 19,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Wolfová Dana, starostka obce

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtový výhled
3.Rozpočtové opatření
4.Prodej pozemků č. par. 560/85 a 560/86 v k.ú. Petrov u Prahy
5.Oprava komunikace v ulici „Ke  Stráni“

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
spojení územního a stavebního řízení - stavba rodinného domu a ČOV na poz. 140/76, kat území Sázava u Petrova.
Celý dokument naleznete ZDE

Městký úřad Jílové - odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 15.08.2009)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na parc. č. 162/2 v k.ú. Petrov u Prahy najdete ZDE

Záměr obce Petrov prodat pozemky
(webmaster, Úřední deska, 12.08.2009)
č. par. st.p. 560/86 o vyměře 49 m2 v kat. území Petrov u Prahy
a č. par. 560/85 o vyměře 193 m2 v kat. území Petrov u Prahy
Více v dokumentu který naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.08.2009)
stavební povolení - el. přípojka NN pro chatu ev. č. 496 Petrov. Dokument najdete ZDE

Městký úřad Černošice - odbou územního plánování a stavebního řádu
(webmaster, Úřední deska, 05.08.2009)
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1. ÚPA Březová Oleško.
Podrobnosti najdete ZDE.

Městský úřad Jílové vyhlašuje výběrové řízení
(webmaster, Úřední deska, 30.07.2009)
na obsazení pracovní pozice vedoucí úřadu - tejemník. Lhůta pro podání přihlášky 31. 8. 2008.
Podrobnosti řízení najdete bv přiloženém dokumentu.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.07.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - ČEZ Distribuce a.s.stavební povolení na el. přípojku pro pozemek 784/2 Okrouhlo
Podrobně zde

Městký úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 03.07.2009)
spojení územního a stavebního řízení - stavba rodinného domu na poz. 140/79, 140/180 kat území Sázava u Petrova.
Podrobně ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2009)
rozhodnutí o změně využití území z "pozemek" na "pastvina" parc. č. 211/1.
Podrobně ZDE

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2009)
Veřejná vyhláška - Jan Marek Petrov má na FÚ uloženu daňovou písemnost. Podrobnosti ZDE.

Městký úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2009)
elektrická přípojka k p.č.784/2, 787/3, 869 k.ú Okrouhlo a 396, 588/1 k. ú. Petrov.
Podrobně zde.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.06.2009)
úzmního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna na pozmku 162/2
Dokument najdete ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 29.05.2009)
vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na volné pracovní místo: hlavní účetní finančního odboru města.
Podrobnosti najdete ZDE

Zasedáná zastupitelsta obce
(webmaster, Úřední deska, 28.05.2009)
se bude konat ve čtvrtek 4. 6. 2009 od 18. hodin na Obecním úřadě.
Program:
1. Závěrečný účet obce za rok 2008
2. Rozpočtové opatření

Wolfová Dana, starostka obce


Městký úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 28.05.2009)
zahájení úzmního rozhodnutí - změna kultury na pozmku 211/ Petorv
Dokument najdete ZDE

Celní úřad Praha D8
(webmaster, Úřední deska, 19.05.2009)
oznámení o uložení písemnosti - Karel Trypal, Petrov. Celé oznámení najdete ZDE 

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 19.05.2009)
Závěrečný účet za rok 2008 naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 05.05.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - Lesy ČR - Protipovodňové opatření Zahořanský potok.
Dokument najdete ZDE

Odstávka informačního systému správních evidencí
(webmaster, Úřední deska, 24.04.2009)
od 1.května do 10. května budou mimo provoz agendy správních evidencí (občanské průkazy, evidence obyvatel,  evidence vozidel a  cestovní doklady) u všech obcí s rozšířenou působností v rámci České republiky.

Městský úřad Černošice Správní odbor
(webmaster, Úřední deska, 24.04.2009)

Městský úřad Černošice, správní odbor oznamuje, že ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu

5. června od 14,00 až 22,00 hodin
6. června od 8,00 do 14,00 hodin

je zajištěna služba na oddělení občanských průkazů. V těchto dnech je možné, v souvislosti s výkonem volebního práva, požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Takto vydané občanské průkazy mají platnost jednoho roku ode dne jejich vydání.

Ludmila Rosíková v.r., vedoucí správního odboru


Volby do Evropského parlamentu
(webmaster, Úřední deska, 24.04.2009)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v naší obci najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 14.04.2009)
oznámení o zahájení územního rozhodnutí - Petr Pechač,921 45.170 00 Praha 7 Holešovice - vrtaná studna.
Dokument najdete ZDE

Obcní úřad Jesenice, stavbní úřad
(webmaster, Úřední deska, 10.04.2009)
Zastavení řízní - Protipovodňové opatření - Záhořanský potok Březová Oleško, Oleško. Dokument najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 09.04.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Hana Tobiášová. Podrobnosti ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.03.2009)
rozhodnutí o umístění stavby / stavební povolení M. a W. Grzegorzovi. Podrobně ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.03.2009)
rozhodnutí o dělení pozemků. Podrobnosti ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 24.03.2009)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Filip Krutský elektrická přípojka NN pro p.č. 226/8 k.ú. Petrov najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 24.03.2009)
územní rozhodnutí - o dělení pozemků - Pavl Novák. Rozhodnutí najdete ZDE

Nařízení státní veterinární správy
(webmaster, Úřední deska, 09.03.2009)
mimořádná veterinární opatření která nařizují vakcinaci proti katarální horečce ovcí na území ČR v roce 2009- čtěte v dokumentu dále

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7034 hl.)
 
-Celkem ano (5925 hl.)
 
-Spíše ne (4974 hl.)
 
-Nevyhovuje (5273 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 23206
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS