obec PETROV
Dnešní datum: 20. 07. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 559 nalezených)

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 13.01.2011)
zastavuje společné územní a stavební řízení zahájené dne 2. 6. 2010 na základě žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou podal Ing. Josef Hruška, PhDr., nar. 23. 8. 1974, Vršovická 776/41,10100 Praha 10 - Vršovice, kterého zastupuje spol. STUDIO DD+ s.r.o., Ing. Kamil Dvořáček, IČ 27640167, Žižkova 45, 26203 Nový Knín, ve věci stavby - Rodinný dům o jedné bytové jednotce včetně oplocení a přípojek vodovodu, kanalizace a elektra na pozemku parc. Č. 103/2, 103/28 v katastrálním území Petro v u Prahy.
Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 11.01.2011)
NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Jan Cieslar, nar. 22.6.1977, Boloňská 303, Horní Měcholupy, 10900 Praha 111,
Alena Cieslarová, nar. 18.2.1977, Boloňská 303, Praha Hl-Horní Měcholupy, 10900 Praha 111
Více najdette ZDE

INFORMACE o konání ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 16.12.2010)
Obecní úřad Petrov v souladu s-ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov Místo konání: sál - Obecní úřad Petrov. Doba konání: 28. prosince 2010 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření
3. Rozpočet na rok 2011
4. Schválení žádostí o dotace
V Petrově, dne 16. prosince 2010
Wolfová Dana, starostka obce


Záměr obce Petrov pronajmout pozemek
(webmaster, Úřední deska, 16.12.2010)
č. par.560/1 o výměře 30 m2 v kat. území Petrov u Prahy
dle snímku kat. mapy.  Podrobnosti naleznete ZDE.

Celní úřad Liberec
(webmaster, Úřední deska, 14.12.2010)
oznamujeme uložení písemnosti pro Michaela Lukiničová Petrov. Podrobnosti ZDE.
 

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 13.12.2010)
Veřejná vyhláška - Marie Kadeřábková Bohuliby 21 Petrov u Prahy má na FÚ uloženy písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Návrh rozpočtu
(webmaster, Úřední deska, 08.12.2010)
obce Petrov na rok 2011 najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 08.12.2010)
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
na stavbu: "Elektrická přípojka NN pro objekt na pozemku st.p. 29"
Petrov u Prahy na základě žádosti ANTA, s.r.o., IČ 64938115, Jílovská 20, Sázava, 252 06 Davle. Podrobně ZDE.

Informace o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 15.11.2010)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov
Místo konání: Obecní úřad Petrov, místnost bývalé třídy
Doba konání: 23. listopadu 2010 od 19,00 hodin

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 02.11.2010)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání:
ANTA, s.r.o., IČ 64938115, Jílovská 20, Sázava, 252 06 Davle
"Elektrická přípojka pro objekt na pozemku st. p. 29"
Podrobně ZDE.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Petrov.
(webmaster, Úřední deska, 01.11.2010)
Obec Petrov
Obecní úřad Petrov

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrov

Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrov svolaného dosavadní starostkou obce Danou Wolfovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Petrov, místnost bývalé třídy

Doba konání: 9. listopadu 2010 od 18,00 hodin

Program atd >>>


Výsledky voleb do zastupitelstva
(webmaster, Úřední deska, 20.10.2010)
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  naleznete ZDE.

Exekutorský úřad Přerov
(webmaster, Úřední deska, 20.10.2010)
Dražební vyhláška. Dražba z exekuce obejektu Chlomecká č.ev. 564, část obce Chlomek, obec Petrov, okres Praha-západ. Dražební jednání se koná dne 24.11.20 lOv 10:30 hodin v budově exekutorského úřadu Přerov. Podrobně ZDE.

Oznámení o době a místě konání voleb
(webmaster, Úřední deska, 04.10.2010)
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

1.Volby do zastupitelstva obce PETROV se uskuteční:      
            v pátek dne   15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
            v sobotu dne 16. října 2010 od   8,00 hodin do 14,00 hodin
Pokračování >>>


Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 28.09.2010)
zastavuje
spojené uzemní a stavební řízení zahájené dne 5. 2. 2010 na základě žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, kterou podali Daniela Burešová a Ing. Michal Bureš které zastupuje ATELIER HESTIA, s.r.o., Ing. Štěpán Polák, ve věci stavby:
novostavba rodinného domu
na pozemku parc. Č. 100/15, 100/33 v kata trálním území Petrov u Prahy.
Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 06.09.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - oplocení (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 525/8 v katastrálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Celní úřad Kolín
(webmaster, Úřední deska, 02.09.2010)
Oznámení o uložení písemnosti pro Michaelu Lukiničovou Petrov. Vzhledem k tomu, že se výše uvedenou písemnost nepodařilo doručit, je uložena na výše uvedeném celním úřadě, na oddělení právní podpory a správy příjmů, číslo kanceláře 321, kde je k vyzvednutí v době pondělí 7: 15-17:00, úterý, čtvrtek, pátek 7:30-15:30, středa 7:30-17:00.Podrobně ZDE.

Celní úřad Praha D8
(webmaster, Úřední deska, 28.08.2010)
Oznámení o uložení písemnosti č.j. 21989/2010-176500-021 ze dne 18.6.2010 pro Michaelu Lukiničovou Petrov. Podrobně ZDE.

Volby za Zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 25.08.2010)
konané ve dnech 15. a 16. října 2010.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
V souladu s ustanovením § 15 písmo g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Petrov, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad, Hlavní 30, 252 81 Petrov
V Petrově, dne 25. srpna 2010
WoIÍováDana, starostka obce

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 13.08.2010)
se bude konat v úterý dne 24. srpna 2010 od 19,00 hod. na Obecním v Petrově.
Wolfová Dana,  starostka obce
 
Program:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 03.08.2010)
Veřejná vyhláška - PROBIKE s.r.o. Petrov má na FÚ uloženy písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2010)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání:
Ing. Josef Hruška, PhDr., nar. 23. 8. 1974, Vršovická 776/41, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
kterého zastupuje spol. STUDIO DD+ s.r.o., Ing. Kamil Dvořáček, IČ 27640167, Žižkova 45, 262 03
Nový Knín. Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2010)
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Petr Kaše, nar. 10.9.1972, Pod Ďáblem 936, 252 81 Petrov u Prahy,
Lucie Kašová, nar. 25.9.1973, Pod Ďáblem 936, 252 81 Petrov u Prahy
Podrobně ZDE.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 26.07.2010)
Veřejná vyhláška - Jiří Hejzlar Petrov má na FÚ uloženy písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - domovní vrtaná studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 166/2 v katastrálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 11.06.2010)
se bude konat v úterý dne 22. června 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce

Zastupitelstvo obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 01.06.2010)
schválilo na svém zasedání dne 25. května 2010 pod bodem 3) počet členů zastupitelstva obce Petrov na další volební období – 7 (slovy: sedm).Dokument ZDE.
Wolfová Dana, starostka obce

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 01.06.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - neveřejná vrtaná studna (dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 410/15 v katastrálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 17.05.2010)
se bude konat v úterý dne 25. května 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb.
(webmaster, Úřední deska, 12.05.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 29. května 2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
další podrobnosti najdete ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 03.05.2010)
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Marian Videka, nar. 1.10.1979, Krupná 2171/12,14300 Komořany-Praha 4
(dále jen "žadatel") podal dne 26.4.20 IO žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: neveřejná vrtaná studna na pozemku parc. Č. 410/15 v katastrálním území Petro v u Prahy. Podrobně ZDE.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(webmaster, Úřední deska, 12.04.2010)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14c písmo f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010, o počtu a sídle volebních okrsků:

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1.: Obecní úřad, Hlavní 30, 252 81 Petrov
V Petrově, dne 9. dubna 2010

Wolfová Dana, starostka obce


Finanční úřad Praha 3
(webmaster, Úřední deska, 17.03.2010)
Veřejná vyhláška - Eduard Svoboda Petrov má na FÚ uloženu písemnost. Podrobnosti ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 05.03.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - změnu tavby: rodinný dům, vodovodní přípojka včt. VŠ, domovní část elektrické přípojky ze stávajícího pilíře měření, žumpa o užit.objemu 15 m3 včt. kanalizační přípojky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 243, 244/15, 610 v katastrálním území Petro v u Prahy. Podrobně ZDE

CELNÍ ÚŘAD Praha D1
(webmaster, Úřední deska, 04.03.2010)
Logistický terminál Nupaky 148, 251 01 Říčany, Telefon 323613212, fax 323613786
Věc: Oznámení o uložení písemnosti
V souladu s ustanovením § 19 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamujeme uložení písemnosti:
Rozhodnutí č.j.: 271/2010-176800-021 Rozhodnutí ze dne 12.01.2010
Příjemce písemnosti: Pan Josef Kinduch, Hlavní 30, 25281 Petrov
Podrobně najdete oznámení ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení. Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 100/15, 100/33 v katastrálním území Petrov u Prahy. Oznámení naleznete ZDE

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2010)
se bude konat v úterý dne 9. března 2010 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Projednání závěrečného účtu obce r. 2009
4.Cena vody na rok 2010
5.Smlouva o spolupráci – likvidace odpadu v Bohulibech
6.Smlouva o zřízení věcného břemene
7.Čistá řeka Sázava


Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 22.02.2010)
Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) Petrova podle § 6
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy s PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje zahájení
řízení o územním plánu Petrova.
Veřejnou vyhlášku naleznete ZDE
Text návrhu, odůvodnění, mapy atd. naleznete ZDE

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2010)
Závěrečný účet za rok 2009 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve zněni pozdějších předpisů dle § 17 naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.02.2010)
Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž. sítí, zpevněných ploch a bazénu.
Rozhodnutí najdete ZDE.

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
Výzva. Vyjádření k podanému odvolání - Růžena Rafajová Praha 6
Výzvu najdete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2010)
oznámení o spojení územního řízení ( změny) a řízení o změně stavby před jejím dokončením, zahájení společného řízení a pozvání kveřejnému ústnímu jednání. 
Rodinný dům o l.b.j., vodovodní přípojka včt. VŠ, domovní část elektrické přípojky ze stávajícího pilíře měření, žumpa o užit.objemu 15 m3 včt. kanalizační přípojky na pozemku parc. č.243, 244/15, 610 v katastrálním území Petro v u Prahy.
Oznámení naleznete ZDE

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2010)
rozhodnutí o umístění stavby - Odstranění stávající stavby chatového objektu.
Novostavba rodinného domu vč. inž, sítí, zpevněných ploch a bazénu na pozemku parc. č. 140/74 v katastrálním území Sázava u Petrova.
Podrobně zde

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 18.12.2009)
se bude konat ve středu 30. prosince  2009 od 18,00 hod na Obecním úřadě v Petrově

Program:

1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Rozpočet na rok 2010

Wolfová Dana, starostka obceZasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 02.12.2009)
se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 21.10.2009)
Veřejná vyhláška - Milan Marek Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
se bude konat ve čtvrtek 15. října 2009 od 19,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově
Wolfová Dana, starostka obce.
Program naleznete zde

Městský úřad Jílové - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 07.10.2009)
rozhodnutí o umístění stavby - vrty pro instalaci tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu na pozemku 244/17 a 244/18 Petrov u Prahy.
Podrobně zde

Finanční úřad Praha západ
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2009)
Veřejná vyhláška - Jiří Hejzlar Petrov má na FÚ uloženu daňové písemnosti. Podrobnosti ZDE.

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6909 hl.)
 
-Celkem ano (5805 hl.)
 
-Spíše ne (4906 hl.)
 
-Nevyhovuje (5190 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22810
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS