obec PETROV
Dnešní datum: 21. 01. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 591 nalezených)
Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 29.10.2012)
se uskuteční 6. listopadu od 19. hodin v sále Obecního úřadu. Program naleznete ZDE.

Ministerstvo životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 23.10.2012)
zveřejňuje ZZR AIKP snižování emisí SČK – závěr zjišťovacího řízení. Dokument naleznete ZDE.

Městský úřad Černošice
(webmaster, Úřední deska, 11.10.2012)
Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Zbraslav naleznete ZDE.

ČEZ - upozornění
(webmaster, Úřední deska, 01.10.2012)
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů: viz příloha.

Oznámení
(webmaster, Úřední deska, 24.09.2012)
o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje najdete v příloze.

Upozornění
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2012)
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů najdete v příloze.

Oznámení
(webmaster, Úřední deska, 10.09.2012)
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle". Více na přiloženém oznámení.

Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 31.08.2012)
se uskuteční 13. září od 19. hodin v sále Obecního úřadu. Program naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 23.07.2012)
Rozhodnutí o umístění stavby - RD  na pozemku č.par. 25/6 - Hozman František. Podrobnosti ZDE.

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 28.06.2012)
oznámení o uložení písemnosti - Marek Milan. Podrobně zde.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.06.2012)
Rozhodnutí o umístění stavby - úpravy rodinného domu Petrov Bohuliby 18 - podrobnosti najdete ZDE .

Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 18.06.2012)
se uskuteční 26. června od 19. hodin v sále Obecního úřadu. Program naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 01.06.2012)
Rozhodnutí o umístění stavby - Výstavní centrum Petrov - podrobnosti najdete ZDE .

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 22.05.2012)
Oznámení o zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a k ústnímu jednání - podrobnosti najdete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 18.05.2012)
Oznámení o zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a k ústnímu jednání naleznete ZDE.

Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 04.05.2012)
se uskuteční 15. května od 19. hodin v sále Obecního úřadu. Program naleznete ZDE.

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 27.04.2012)
Závěrečný účet za rok 2011 zpracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle § 17 naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 23.04.2012)
Rozhodnutí o umístění stavby - Hubínek F. - k.ú. Sázavau Davle. Podrobnosti najdete ZDE.

Dražební vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 13.04.2012)
rekr. objekt č. evid. 19, k.ú. Petrov u Prahy. Dokument najdete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 11.04.2012)
Oznámení o zahájení společného řízení - pozvání k veřejnému ústnímu jednání a k ústnímu jednání - Výstavní centrum Petrov. Podrobně ZDE.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 06.04.2012)
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro daň z nemovistosti 2012. Podrobně ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 05.04.2012)
Rozhodnutí o umístění stavby - neveřejná vrtaná studna.
Podrobnosti najdete ZDE.

Stavební úřad Štěchovice
(webmaster, Úřední deska, 12.03.2012)
Oznámení o spojení Územního a Stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání v veřejnému ústnímu jednání naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 05.03.2012)
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - neveřejná vrtaná studna. Podrobně ZDE.

Úřad pro zastupování státu.
(webmaster, Úřední deska, 27.02.2012)
Oznámení o výběrovém  řízení na zajištění zájemce o koupi id. 1/2 nemovitosti v k.ú. Petrov u Prahy. Více naleznete ZDE.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 27.02.2012)
zveřejňuje
Záměr obce prodat pozemek.
Záměr směny pozemku s doplatkem.
Dokument naleznete v příloze.

Zasedání zastupitelstva obce Petrov
(webmaster, Úřední deska, 13.02.2012)
se uskuteční 21. února od 19. hodin v sále Obecního úřadu. Program naleznete ZDE.

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 08.02.2012)
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje naleznete ZDE.

Usnesení - dražební vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 03.02.2012)
spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/3 - pozemek par.č. 140/163 v k.ú. Sázava u Petrova naleznete ZDE.

Rozhodnutí
(webmaster, Úřední deska, 04.01.2012)
změna stavby před jejím dokončením. Rozhodnutí naleznete ZDE.

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území
(webmaster, Úřední deska, 30.12.2011)
přírodní pomátky Třeštibok naleznete ZDE, přílohu 2 mapy ZDE.


Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 01.12.2011)
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území. Studničný Jaroslav

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostu
(webmaster, Úřední deska, 30.11.2011)
Dovolujeme si požádat vlastníky a uživatelé dotčených pozemků o odstranění a ořezání stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný průjezd komunikacemi, zejména průjezd popelářských vozů.
Průřez proveďte do 15.12.2011
Po tomto termínu bude prořez provádět obec Petrov.

V Petrově 29.11.2011
Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov, Wolfová Dana


Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.11.2011)
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - Ing. petr Kubát rodinný dům. Celé rozhodnutí nalezenete ZDE.

INFORMACE o konání ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROV
(webmaster, Úřední deska, 19.11.2011)
Obecní úřad Petrov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Zasedání zastupitelstva obce Petrov

Místo konání: sál - Obecní úřad Petrov

Doba konání:  28. listopadu  2011 od 19,00 hodin

Navržený program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014
4. Prodej pozemku č.par. 164/2 k.ú. Sázava u Petrova
5. ZŠ Davle – příspěvek na primární prevenci – psycholog
6. Smlouva o obstarání věci – Útulek pro psy - Na Bouchalce

V Petrově, dne 16. listopadu 2011

Wolfová Dana,  starostka obce

Rozhodnutí o umístění stavby
(webmaster, Úřední deska, 04.11.2011)
stavební povolení - Petrov, Nové Chody kNN p. Dvořáček p.č. 67/16 číslo stavby IV-12-6011649 více zde

Oznámení veřejných projednání
(webmaster, Úřední deska, 04.11.2011)
posudku a současně dokumentace - "D3 - Středočeská část"více zde.

Krajský úřad Středočeského kraje
(webmaster, Úřední deska, 01.11.2011)
Rozhodnutí - s účinností od 1. listopadu 2011  Krajský úřad Středočeského kraje určuje Městský úřad Jílové u Prahy k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Petrov. Přiložený dokument: zde

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 31.10.2011)
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Jaroslav Studničný, nar. 20.6.1965, Rakovského 3164/12,14000 Praha 4. Více v přiloženém dokumentu.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.10.2011)
oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Ing. Petr Kubát, nar. 27.10.1969, V Hranicích 166,25241 Dolní Břežany (dále jen "stavebník") dne 15.7.2011 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu: rodinný dům, vč.zpevněných ploch, vnějšího schodiště a přípojek vodovodní, kanalizační a elektropřípojky. Celý dokument naleznete ZDE.

Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2011)
oznámení o výběrovém řízení čís. SHMS/090/2011 na zjištění zájemce o koupi id.1/2 nemovitostí v katastrálním území Petrov u Prahy. Popis předmětných nemovitostí, cena atd. jsou zveřejněny v přiloženém dokomentu.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 13.10.2011)
povoluje podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona výj imku z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby " Zahradní altán a dřevnik " Petrov, pozemek rodinného domu č.p. 294 (dále jen "stavba altánu") na pozemku parc. č. 53/4 v kata trálním území Petrov u Prahy. Podrobně ZDE.

Obecní úřad Petrov zveřejňuje
(webmaster, Úřední deska, 11.10.2011)
podle §9 zákona Č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) informaci Ministerstva životního prostředí o posudku k záměru "D3 - Středočeská část"
Do posudku je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Petrově v úředních hodinách: pondělí a středa 8,00 - 16,00 hod. Více ZDE.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
(webmaster, Úřední deska, 11.10.2011)
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZdistribuce, a. s. do 15. listopadu tohoto roku. Podrobně ZDE.

Záměr obce Petrov prodat pozemky
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2011)
v kat. území Sázava u Petrova. Čísla parcel, výměry a další naleznete ZDE.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 28.09.2011)
oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV., kterou zastupuje Mašek ELEKTRO s.r.o., IČ 27651584, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou (dále jen "stavebník") dne 1.8.2011 podal žádost o vydáni rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu:
Petrov - Nové Chody kNN p.Dvořáček p.č.67/16 číslo stavby IV-12-6011649 na pozemku parc. č. 58/3, 6711, 67/16, 67/19, p. p. k. 621 v katastrálním území Petrov u Prahy.Podrobně dokoment ZDE.

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7196 hl.)
 
-Celkem ano (6034 hl.)
 
-Spíše ne (5053 hl.)
 
-Nevyhovuje (5350 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 23633
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS