obec PETROV
Dnešní datum: 25. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 600 nalezených)

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2007)
Stavební povolení - sdružená tlaková kanalizační přípojka pro odkanalizování pozemků parc.č.143/1,2,10,14,19 k.ú.Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 11.07.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Usnesení Okresního soudu Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 22.06.2007)
Okresní soud Praha-západ vydává tuto dražební vyhlášku:

Městský úřad Jílové u Prahy - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 19.06.2007)
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Město Ćernošice, městský úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2007)
Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo úředník - referent silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Čemošice.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 30.05.2007)
se bude kona v úterý dne 12. června 2007 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Program:

Závěrečný účet za rok 2006
(webmaster, Úřední deska, 27.05.2007)
Na Obecním úřadě v Petrově jsou k nahlédnutí podklady ke schválení závěrečného účtu za rok 2006.
Nahlédnout do podkladů je možné v úředních dnech tj. v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod.
Schválení závěrečného účtu bude na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 12. června 2007.

Záměr obce Petrov pronajmout pozemek
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
část obecního pozemku č. par. 81/1 o výměře 18 m2 v kat. území Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Plány oblasti povodí ve Středočeském kraji
(webmaster, Úřední deska, 24.04.2007)
OZNÁMENÍ o zveřejnění předběžných přehledů významných problémů

Finanční úřad Praha – západ – Veřejná vyhláška.
(webmaster, Úřední deska, 20.03.2007)
RAMOS s.r.o. má na FÚ Praha - západ uloženu písemnost:

Zřízení telefonické služby na oddělení cestovních dokladů
(webmaster, Úřední deska, 05.03.2007)
pro občany společensky znevýhodněné z důvodu věku nebo zdravotního stavu:

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 02.03.2007)
se bude konat v úterý dne 20. března 2007 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově. Program:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - POZEMKOVÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD
(webmaster, Úřední deska, 01.03.2007)
Zaslání aktualizovaných map BPEJ a vyvěšení...

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod
(webmaster, Úřední deska, 15.02.2007)
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.

Finanční úřad pro Prahu 10
(webmaster, Úřední deska, 13.02.2007)
Doručení veřejnou vyhláškou určené pro daňový subjekt : Karel Trypal

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 13.02.2007)
Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č.114,115,240/2,47/l,47/2,47/3 v katastrálním území Sázava u Petrova.

Městský úřad Černošice odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2007)
upozorňuje, že v souladu se zákonem 20/2004 Sb., kterým se mění zákon 254/2001 Sb. vodní zákon, ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2007)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení spojeného řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČEZ Distribuce,a.s.,


FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD INFORMUJE VEŘEJNOST.
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2007)
Finanční úřad Praha-západ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou na rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou na finančním úřadu pro daň z nemovitostí rozšířeny úřední hodiny.

V termínu od 15.1.2007 do 31.1.2007 budou úřední hodiny pro daň z nemovitostí v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 17,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. do 14,00 hod.


Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášky Středočeského kraje č. 6/2006
(webmaster, Úřední deska, 28.12.2006)
SEZNAM OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
(webmaster, Úřední deska, 28.12.2006)
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu


Obecní úřad Dolní Břežany STAVEBNÍ ÚŘAD Dolní Břežany
(webmaster, Úřední deska, 09.12.2006)
stavební povolení na stavbu Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany VN, TS, kNN, chaty Okrouhle, Zahořany

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 06.12.2006)
se bude konat v úterý dne 19.prosince 2006 od 18,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.

Program:
1. Rozpočet na rok 2007
2. Žádost o změnu Územního plánu
3. Stavební uzávěra
4. Poplatky za odpady na rok 2007
5. Různé

W o l f o v á Dana starostka obce

Rozpočet obce na rok 2007 - návrh
(webmaster, Úřední deska, 05.12.2006)

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují zákazníkům, že z důvodů provádění nezbytných prací v distribuční síti bude přerušena dodávka elektřiny
(webmaster, Úřední deska, 09.11.2006)
Dne 15.11.2006 od 11:30 do 15:30 v lokalitě Davle - Sázava (celá), Petrov Dobrá Voda.

po dobu 35 dnů bude nepřetržitá výluka vlaků mezi ŽST Praha Zbraslav - Vrané nad Vlt.
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2006)
od pondělí 9.řijna 2006 (od 8.50 hod.) do neděle 12.listopadu 2006 (do 13.10 hod.)


Změna úředních hodin
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2006)
pracoviště Městského úřadu Černošice Podskalská 19. Praha 2

Stavební povolení na stavbu
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2006)
Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany, Petrov

O Z N Á M E N Í
(webmaster, Úřední deska, 03.10.2006)
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 12.09.2006)
Obec Petrov svolává zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
Obecní úřad Petrov, Obecní úřad Hradištko oznamuje zahájení projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem se uskuteční v místnosti Obecního úřadu Hradištko 9. října (t.j. pondělí) 2006 v 10 hodin a v 17 hodin. Obecní úřad Hradištko, Hradištko čp. 1, 252 09 Hradištko Čj. návrh ÚPnSÚ změna č. 3

Přerušení dodávky elektřiny v Petrově
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují zákazníkům, že z důvodů nezbytných prací v distribuční síti bude přerušena dodávka elektřiny v těchto lokalitách a dnech:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha-západ.
(webmaster, Úřední deska, 16.08.2006)
Karel TRYPAL, narozen 13.6.1970, bytem Hlavní č. 40, Petrov u Prahy


Závěrečný účet obce za rok 2005
(webmaster, Úřední deska, 15.06.2006)
Rozpis přijatých finančních darů a dotací včetně finančního vypořádání
Rozpis poukázaných příspěvků a dotací – transferů – včetně finančního vypořádání
Podklady k nahlédnutí jsou na OU
Schvalování závěrečného účtu bude na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30.6.2006

OZNÁMENÍ
(webmaster, Úřední deska, 06.05.2006)
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Obecní úřad Hlavní 30, 25281 Petrov
(webmaster, Úřední deska, 20.04.2006)
V Petrově 14. dubna 2006

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006

Obecní úřad Hlavní 30, 25281 Petrov
(webmaster, Úřední deska, 20.04.2006)
č.j.: EO-331/2006
v Petrově, dne 18. dubna 2006

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

Mimořádná veterinární opatření
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2006)
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato
mimořádná veterinární opatření:

Zásady hlášení uhynulých volně žijících ptáků
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2006)
Vzhledem k četným dotazům Krajská veterinární správě pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ sděluje následující zásady oznamování nalezených uhynulých ptáku následujícím způsobem:

Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ,
(webmaster, Úřední deska, 23.01.2006)
Číslo jednací: OŽP/2005
Vyřizuje: Ing. Visinger
V Praze dne: 27.12. 2005 Úřední deska

OZNÁMENÍ

o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje, k připomínkám veřejnosti

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.
Středočeská energetická skupina ČEZ V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické distribuční soustavy.

Poplatky na rok 2006:
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
Pes – 50,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč
Poplatek je splatný do 31. ledna 2006.

Odpady
- 480,- Kč/rok - pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
- 480,- Kč/rok - pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
- 2.000,- Kč/popelnice – pro právnickou osobu a fyzickou osobu oprávněnou k podnikání
Poplatek je splatný do 31. března 2006.

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
se budou v roce 2006 konat vždy v úterý:
21. března
20. června
19. září
19. prosince

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS