obec PETROV
Dnešní datum: 21. 07. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 559 nalezených)

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2007)
Veřejná vyhláška: daňová písemnost č.j. 159162/07/060961/4679

ČEZ
(webmaster, Úřední deska, 16.10.2007)
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 16.10.2007)
Veřejná vyhláška: daňová písemnost č.j. 159226/07/060961/4679

OBECNÍ ÚŘAD PETROV
(webmaster, Úřední deska, 28.09.2007)
Dálnice D3 „Středočeská“ – stavby 0301-0303 (I.etapa)

Město Jílové u Prahy.
(webmaster, Úřední deska, 14.09.2007)
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo: úředníka – odborného referenta stavebního úřadu.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 27.08.2007)
se bude konat v úterý dne 11. září 2007 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Wolfová Dana, starostka obce

Program:
1. Bezúplatný převod nemovitosti č. evid. 18
2. Žádost o odprodej pozemku č. par. 135/7 v k.ú. Sázava u Petrova
3. Různé


Finanční úřad pro Prahu 3
(webmaster, Úřední deska, 22.08.2007)
Oznámení o uložení písemnosti pro Petra Kadlčíka

Zveřejnění informace
(webmaster, Úřední deska, 16.08.2007)
Dálnice D3 „Středočeská“ stavby - 0301-0303 (I. etapa)

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 13.08.2007)
oznamuje, že Ondřej Kadeřábek bytem: Dobrá Voda 494lu 252 81 Petrov má na Finančním úřadu Praha-západ. uloženy písemnosti.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 27.07.2007)
Stavební povolení - sdružená tlaková kanalizační přípojka pro odkanalizování pozemků parc.č.143/1,2,10,14,19 k.ú.Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 11.07.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Usnesení Okresního soudu Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 22.06.2007)
Okresní soud Praha-západ vydává tuto dražební vyhlášku:

Městský úřad Jílové u Prahy - stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 19.06.2007)
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Město Ćernošice, městský úřad
(webmaster, Úřední deska, 12.06.2007)
Vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo úředník - referent silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Čemošice.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 30.05.2007)
se bude kona v úterý dne 12. června 2007 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Program:

Závěrečný účet za rok 2006
(webmaster, Úřední deska, 27.05.2007)
Na Obecním úřadě v Petrově jsou k nahlédnutí podklady ke schválení závěrečného účtu za rok 2006.
Nahlédnout do podkladů je možné v úředních dnech tj. v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod.
Schválení závěrečného účtu bude na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 12. června 2007.

Záměr obce Petrov pronajmout pozemek
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
část obecního pozemku č. par. 81/1 o výměře 18 m2 v kat. území Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2007)
V e ř e j n á v y h l á š k a

Plány oblasti povodí ve Středočeském kraji
(webmaster, Úřední deska, 24.04.2007)
OZNÁMENÍ o zveřejnění předběžných přehledů významných problémů

Finanční úřad Praha – západ – Veřejná vyhláška.
(webmaster, Úřední deska, 20.03.2007)
RAMOS s.r.o. má na FÚ Praha - západ uloženu písemnost:

Zřízení telefonické služby na oddělení cestovních dokladů
(webmaster, Úřední deska, 05.03.2007)
pro občany společensky znevýhodněné z důvodu věku nebo zdravotního stavu:

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 02.03.2007)
se bude konat v úterý dne 20. března 2007 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově. Program:

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - POZEMKOVÝ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD
(webmaster, Úřední deska, 01.03.2007)
Zaslání aktualizovaných map BPEJ a vyvěšení...

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod
(webmaster, Úřední deska, 15.02.2007)
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.

Finanční úřad pro Prahu 10
(webmaster, Úřední deska, 13.02.2007)
Doručení veřejnou vyhláškou určené pro daňový subjekt : Karel Trypal

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 13.02.2007)
Rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc.č.114,115,240/2,47/l,47/2,47/3 v katastrálním území Sázava u Petrova.

Městský úřad Černošice odbor životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2007)
upozorňuje, že v souladu se zákonem 20/2004 Sb., kterým se mění zákon 254/2001 Sb. vodní zákon, ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2007)
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení spojeného řízení a pozvání k ústnímu jednání - ČEZ Distribuce,a.s.,


FINANČNÍ ÚŘAD PRAHA-ZÁPAD INFORMUJE VEŘEJNOST.
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2007)
Finanční úřad Praha-západ informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou na rok 2007 podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou na finančním úřadu pro daň z nemovitostí rozšířeny úřední hodiny.

V termínu od 15.1.2007 do 31.1.2007 budou úřední hodiny pro daň z nemovitostí v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 17,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. do 14,00 hod.


Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášky Středočeského kraje č. 6/2006
(webmaster, Úřední deska, 28.12.2006)
SEZNAM OBCÍ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006
(webmaster, Úřední deska, 28.12.2006)
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu


Obecní úřad Dolní Břežany STAVEBNÍ ÚŘAD Dolní Břežany
(webmaster, Úřední deska, 09.12.2006)
stavební povolení na stavbu Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany VN, TS, kNN, chaty Okrouhle, Zahořany

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 06.12.2006)
se bude konat v úterý dne 19.prosince 2006 od 18,00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.

Program:
1. Rozpočet na rok 2007
2. Žádost o změnu Územního plánu
3. Stavební uzávěra
4. Poplatky za odpady na rok 2007
5. Různé

W o l f o v á Dana starostka obce

Rozpočet obce na rok 2007 - návrh
(webmaster, Úřední deska, 05.12.2006)

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují zákazníkům, že z důvodů provádění nezbytných prací v distribuční síti bude přerušena dodávka elektřiny
(webmaster, Úřední deska, 09.11.2006)
Dne 15.11.2006 od 11:30 do 15:30 v lokalitě Davle - Sázava (celá), Petrov Dobrá Voda.

po dobu 35 dnů bude nepřetržitá výluka vlaků mezi ŽST Praha Zbraslav - Vrané nad Vlt.
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2006)
od pondělí 9.řijna 2006 (od 8.50 hod.) do neděle 12.listopadu 2006 (do 13.10 hod.)


Změna úředních hodin
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2006)
pracoviště Městského úřadu Černošice Podskalská 19. Praha 2

Stavební povolení na stavbu
(webmaster, Úřední deska, 05.10.2006)
Trafostanice, podzemní kabelové vedení NN a VN, Okrouhle - Zahořany, Petrov

O Z N Á M E N Í
(webmaster, Úřední deska, 03.10.2006)
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 12.09.2006)
Obec Petrov svolává zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
Obecní úřad Petrov, Obecní úřad Hradištko oznamuje zahájení projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem se uskuteční v místnosti Obecního úřadu Hradištko 9. října (t.j. pondělí) 2006 v 10 hodin a v 17 hodin. Obecní úřad Hradištko, Hradištko čp. 1, 252 09 Hradištko Čj. návrh ÚPnSÚ změna č. 3

Přerušení dodávky elektřiny v Petrově
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují zákazníkům, že z důvodů nezbytných prací v distribuční síti bude přerušena dodávka elektřiny v těchto lokalitách a dnech:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha-západ.
(webmaster, Úřední deska, 16.08.2006)
Karel TRYPAL, narozen 13.6.1970, bytem Hlavní č. 40, Petrov u Prahy


Závěrečný účet obce za rok 2005
(webmaster, Úřední deska, 15.06.2006)
Rozpis přijatých finančních darů a dotací včetně finančního vypořádání
Rozpis poukázaných příspěvků a dotací – transferů – včetně finančního vypořádání
Podklady k nahlédnutí jsou na OU
Schvalování závěrečného účtu bude na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30.6.2006

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6912 hl.)
 
-Celkem ano (5808 hl.)
 
-Spíše ne (4907 hl.)
 
-Nevyhovuje (5192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22819
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS