obec PETROV
Dnešní datum: 25. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 600 nalezených)

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 15.09.2008)
se bude konat v úterý dne 30.září 2008 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Městský úřad Jílové u Prahy odb. životního prostředí
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2008)
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (manž. Podrackých). Podrobně čtěte ZDE

Město Jílové hledá
(webmaster, Úřední deska, 26.08.2008)
pracovníka knihovny a kultury. Podrobnosti najdete ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 26.08.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - Pavel Novák, Vinohradská 111/109, 130 00 Praha - Podrobně čtěte ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 22.08.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - Ing. Bohumil Švec, U Ručiček 108, 252 81 Petrov, Marta Švecová, Sezimova 402/11, 140 00 Praha. Podrobně čtěte ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 20.08.2008)
hledá referenta odpadového hospodářství odboru životního prostředí (text výběrového řízení najdete ZDE) a úředníka – odborného referenta stavebního úřadu(text výběrového řízení najdete ZDE)

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 04.08.2008)
Oznámení o zahájení správního řízení (na základě žádosti Tibora Meinczingera) Podrobně čtěte ZDE

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 30.06.2008)
Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení na kabelové vedení veřejného osvětlení.
Podrobně čtěte ZDE

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 1/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/98o hospodaření se splaškovými odpadními vodami


Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 2/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci včetně přílohy č. 1 k OZV č.2/2008.


Obecně závazná vyhláška Obce Petrov č. 3/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o místních poplatcích včetně přílohy k OZV č. 1 Veřejné prostranství dle Čl. 11 OZV č 3/2008


Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 4/2008
(webmaster, Úřední deska, 25.06.2008)

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Oznámení o uložení písemnosti
(webmaster, Úřední deska, 19.06.2008)
Josef Kinduch bytem Petrov má na Celním úřadu uloženu písemnost. Podrobně ZDE

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 16.06.2008)
hledá vedoucího úředníka – vedoucí stavebního úřadu

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 09.06.2008)
se bude konat v pátek dne 20. června 2008 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově.

Závěrečný účet obce Petrov r. 2007
(webmaster, Úřední deska, 02.06.2008)
Zpráva, závěrečný účet, stavy na kontech.

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 23.05.2008)
rozhodnutí o umístění stavby vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku pare. č. 454/9 v katastrálním území Petrov u Prahy.

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 21.05.2008)
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby, Mgr.A. Ondřej Hrozinka, Ondříčkova 8,130 00 Praha 3 - Vinohrady a DiS. Veronika Hrozinková, Ondříčkova 8,130 00 Praha 3 - Vinohrady

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2008)
žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.4.2008 podal Marian Videka, Krupná 12,141 00 Praha 4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 16.05.2008)
výběrové řízení čís. SHMS/017/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy

Město Jílové u Prahy
(webmaster, Úřední deska, 15.05.2008)
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na volné pracovní místo:

Vyhlášky
(webmaster, Úřední deska, 06.05.2008)
Oznámení Finančního úřadu o Vyměření daně z nemovitosti na rok 2008. Vyhláška 1 ke stažení ZDE (pdf 634kB)
Vyhláška 2 ke stažení ZDE (pdf 680kB)

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 05.05.2008)
se bude konat ve středu dne 7.května 2008 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.

Krajský úřad Středočeského kraje
(webmaster, Úřední deska, 31.03.2008)
Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 27.03.2008)
OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. SHMS/008/2008 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Petrov u Prahy.

Obecní úřad Petrov
(webmaster, Úřední deska, 03.03.2008)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OÚ k územnímu plánu

Zasedání
(webmaster, Úřední deska, 25.02.2008)
zastupitelstva obce se bude konat v úterý dne 4. března 2008

Městský úřad Jílové u Prahy stavební úřad
(webmaster, Úřední deska, 20.02.2008)
Vrt pro tepelné čerpadlo . parcč. 47/1, k. ú. Sázava u Petrova

Změna sídla Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ
(webmaster, Úřední deska, 07.02.2008)
Ve dnech 11. - 14.března 2008 proběhne stěhování Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ do nového sídla v ulici

Sokolovská 855/225, 3. patro, 190 00 Praha 9.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 04.02.2008)
paní Lenka Kadlčíková Mohylová má na Finančním úřadu Praha - západ uloženu daňovou písemnost č.j.: 249I//08/060940/3990 ze dne 07.01. 2008

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 25.01.2008)
paní Lenka Kadlčíková Mohylová má na Finančním úřadu Praha - západ uloženy daňové písemnosti č.j.: 247010/07/060911/5649, 247007/07/060911/5649 247008/07/060911/5649

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2008)
OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. SHMS/038/2007

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
(webmaster, Úřední deska, 05.01.2008)
nařízení krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 20 / 2007 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí

CELNÍ ÚŘAD Praha D1
(webmaster, Úřední deska, 17.12.2007)
Oznámení o uložení písemnosti

Rozpočet obce Petrov na rok 2008 - NÁVRH
(webmaster, Úřední deska, 14.12.2007)

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 12.12.2007)
se bude konat v pátek dne 28.12.2007 od 18:00 hod na Obecním úřadě v Petrově

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 04.12.2007)
daňový subjekt: Milan Marek Hlavní 30, 252 81 Petrov u Prahy nar: 1976 má na Finančním úřadě Praha-západ uloženu písemnost.

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
(webmaster, Úřední deska, 29.11.2007)
o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 26.11.2007)
se bude konat ve čtvrtek dne 6. prosince 2007 od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Petrově.

Program:
Projednání návrhů na pořízení ÚP Petrova

Wolfová Dana, starostka obce

Městský úřad Černošice
(webmaster, Úřední deska, 31.10.2007)
Upozorňujeme občany na povinnou výměnu občanských průkazů.

Obec Petrov
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2007)
Záměr obce Petrov pronajmout pozemek.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 17.10.2007)
Veřejná vyhláška: daňová písemnost č.j. 159162/07/060961/4679

ČEZ
(webmaster, Úřední deska, 16.10.2007)
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 16.10.2007)
Veřejná vyhláška: daňová písemnost č.j. 159226/07/060961/4679

OBECNÍ ÚŘAD PETROV
(webmaster, Úřední deska, 28.09.2007)
Dálnice D3 „Středočeská“ – stavby 0301-0303 (I.etapa)

Město Jílové u Prahy.
(webmaster, Úřední deska, 14.09.2007)
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“) vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo: úředníka – odborného referenta stavebního úřadu.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 27.08.2007)
se bude konat v úterý dne 11. září 2007 od 18:00 hod. na Obecním úřadě v Petrově.
Wolfová Dana, starostka obce

Program:
1. Bezúplatný převod nemovitosti č. evid. 18
2. Žádost o odprodej pozemku č. par. 135/7 v k.ú. Sázava u Petrova
3. Různé


Finanční úřad pro Prahu 3
(webmaster, Úřední deska, 22.08.2007)
Oznámení o uložení písemnosti pro Petra Kadlčíka

Zveřejnění informace
(webmaster, Úřední deska, 16.08.2007)
Dálnice D3 „Středočeská“ stavby - 0301-0303 (I. etapa)

Finanční úřad Praha-západ
(webmaster, Úřední deska, 13.08.2007)
oznamuje, že Ondřej Kadeřábek bytem: Dobrá Voda 494lu 252 81 Petrov má na Finančním úřadu Praha-západ. uloženy písemnosti.

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS