Výroční zpráva 2016

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 20. 03. 2017

o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2016

Obec Petrov u Prahy vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2016

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2016 byla podána  na OÚ Petrov jedna žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.,

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2016 bylo podáno  na OÚ Petrov jedno  odvolání proti rozhodnutí vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2016 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí OÚ Petrov vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2016 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému nevydává OÚ Petrov žádné další (doplňující) informace k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.