Výroční zpráva 2012

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 31. 03. 2013

o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2012Obec Petrov u Prahy vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Petrov v oblasti poskytování informací za rok 2012. 

 

1. Počet podaných žádostí o informace
V roce 2012 byly podány  na OÚ Petrov 2 žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.,

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2012 nebylo podáno na OÚ Petrov žádné odvolání vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2012 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí OÚ Petrov vztahující se k zákonu 106/1999 Sb.,

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V roce 2012 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému nevydává OÚ Petrov žádné další (doplňující) informace k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

used treadmill treadmill vs elliptical