Městský úřad Černošice odbor životního prostředí

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 01. 2007

upozorňuje, že v souladu se zákonem 20/2004 Sb., kterým se mění zákon 254/2001 Sb. vodní zákon, ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Městský úřad Černošice odbor životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2, pošt. přihr. 64 telefon: 221 982 111
spis.zn.: S MEUC-005552/2006/V/Kou

V Praze dne 25.1.2007
č.j.: MEUC- 005552/2006/V/Kou-dop

Vyřizuje : Ing. Koubková 221 982 202
Fax : 221 982 299
e-mail : podatelna@mestocernosice

U P O Z O R N Ě N Í

MěÚ Černošice, OŽP, vodoprávní úřad upozorňuje, že v souladu se zákonem 20/2004 Sb., kterým se mění zákon 254/2001 Sb. vodní zákon, ke dni 1.ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. (Povolení, která nabyla právní moci po 1. lednu 2002 platí i nadále.)

Povolení k odběru podzemní vody ze studen u rodinných domů nezanikají.

Žádosti o nové povolení k nakládání s vodami je třeba podat na zdejší vodoprávní úřad co nejdříve, vzhledem k velkému množství očekávaných žádostí.

Pro bližší informace odkazujeme na internetové stránky www.zanikpovoleni.cz, na bezplatnou infolinku 800 101 197 nebo na zdejší vodoprávní úřad.


Ing. Ingrid Koubková
vedoucí oddělení

Rozdělovník: Všem obcím