Obecní úřad Hlavní 30, 25281 Petrov

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: dokumenty OÚ, Vydáno dne: 24. 03. 2006

č.j.: EO-247/2006
v Petrově, dne 23. března 2006

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje


že pan Milan MAREK, nar. 29.4.1976 bytem Na Hřebenech 78, 252 81 Petrov má na Obecním úřadě Petrov uloženou

písemnost Čj. 246/06/W

Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15 dnů. Poslední den lhůty se považuje za den doručení této písemnosti.
 
Obecní úřad Petrov

Wolfová Dana starostka obce
Vyvěšeno na Internet ode dne: 24. 3. 2006 do dne: