vyhlášky, předpisy

Autor: webmaster <tomas(at)krivanek.eu>, Téma: vyhlášky, předpisy, Vydáno dne: 29. 11. 2004vyhlášky, předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění vyhláška obce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění vyhláška obce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanoveni systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňlování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územi obce Petrov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích.

Zásady pro způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly pro území obce PETROV.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/2011 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 4/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci včetně přílohy č. 1 k OZV č.2/2008.