obec PETROV
Dnešní datum: 24. 03. 2019 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz touskova@petrovuprahy.cz gdpr@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2019
naleznete ZDE.
* info dle zákona 106/1999/Sb.
Vydáno dne 29. 11. 2004 (19996 přečtení)

Povinné položky podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky a komentář k obsahu

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Petrov

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Princip činnosti na základě zákona o obcích 128/2000 Sb.

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Zvolené 7 členné zastupitelstvo ve složení:

Starostka – Menclová Pavlína
místostarosta - Lesák Jiří
členové:
Wolfová Dana
Fraj Michal
Bílá Kateřina
Hessingová Iveta
Benedikt Štěpán

Pracovnice Obecního úřadu: Kratochvílová Radka, Toušková Ludmila

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení.

Obec Petrov,

Hlavní 30,

252 81

Tel/fax 241 950 648

e-mail.: starostka@petrovuprahy.cz
datová schránka - e5mauud

 

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Komerční banka, as.

pobočka Praha – Zbraslav

č. účtu 10 327-111/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).

00241539

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ). (jen je-li obec plátcem DPH)

CZ00241539

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu, zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

www.mfcr.cz

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Obecní úřad Petrov

úřední hodiny:

Pondělí a středa   8,00 - 16,00 hod.

nebo na tomto oficiálním webu obce

10.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Viz bod 9

11.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Dtto

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Dtto

13.

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

vyhlášky, předpisy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanoveni systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňlování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územi obce Petrov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích.

Zásady pro způsob a provedení označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a označování budov čísly pro území obce PETROV.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/2011 o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 4/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci včetně přílohy č. 1 k OZV č.2/2008.

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

vydán

16.

Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.- povinnost zveřejnit do 1. března za předcházející kalendářní rok)

viz dokumenty OÚ

17.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Obec nemá[Akt. známka: 3,63 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 23 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (7270 hl.)
 
-Celkem ano (6341 hl.)
 
-Spíše ne (5096 hl.)
 
-Nevyhovuje (5390 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 24097
  Čendův běh - Nejstarší trampský běh v Čechách
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS