obec PETROV
Dnešní datum: 23. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 28. prosince 2010
Vydáno dne 14. 06. 2011 (1862 přečtení)Přítomni:
Benedikt Štěpán.Hessingo a Iveta, Le ák Jiří. Lukinič Vladimír, Němeček Jiří Šefl, Josef,
Wolfová Dana

Zasedání zahájila v 19,00 hod pí starostka, přivítala přítomné.
Pí starostka navrhla určit zapisovatelem Ivetu Hess ingovou a ověřovateli zápisu p. Josefa
Šefla a Němečka Jiřího
Nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo obce chválilo.

Program:
I. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření
3. Rozpočet na rok 2011
4. Schválení žádostí o dotace
starostka navrhla doplnění programu o body
5. Stanovení výše poplatku na sběr a sv oz komunální odpadu na rok 2011
6. Kalendář plánovaných kulturních akcí na rok 2011
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu

Bod 1) Kontrola úkolů ze zápisu z minulého zasedání
a) pojištění dopravních značek - výše pojistného všech obecních dopravních značek 1200,-
Kč/rok. Spoluúčast 1.000,- Kč na jednu pojistnou událost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení pojistky obce o 1.200,- Kč - pojištění dopravních značek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se ° Usnesení bylo schváleno.
b) Zálohovací balíček pro PC od Muni, cena 7.499,- Kč bez OPH. starostka informovala, že
kapacita PC je pro instalaci balíčku dostatečná a PC doposud není vybaven zálohovacím
zdrojem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce chvaluje nákup balíčku M I Backup - zálohování.
Hlasování: pro 7. proti 0, zdrželi se °
Usnesení bylo schváleno.
c) Dálnice 03 - sjezd do Bohulib - starostka předložila odpověď Ředitelství silnic a dálnic na
dotaz jakým způsobem bude sjezd řešen. Stávající silnice bude napojena na silnice III/1044
(bude nejprve při zachování provozu přeložena a po dokončení dálnice definitivně napojena)
d) Chodníky - cenové nabídky na chodníky starosta zatím nemá. Starostka konzultovala stav
nabídky z minulého roku s panem Vlasákem - dále bude projednáno v bodu 4 dotace.

Bod 2) Rozpočtová opatření - viz příloha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: pro 7. proti O, zdrželi se O
U nesení bylo schváleno

Bod 3)
Rozpočet na rok 2011
- starostka seznámila přítomné s položkami návrhu rozpočtu na rok 2011 - 6.794.900,00 Kč
- vyrovnaný, příjmy a výdaje se rovnají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011 vyrovnaný - příjmy=výdaje=6.794.900,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Dotaz pí Bílé - jak je to s poplatky na školu a školku. Starostka odpovidá, že spádová škola a
školka pro naši obec je Davle. Poplatky pro školy a školky jiných škol než Davelských jsou
hrazeny ve výši maximálně rovnající se příspěvku, které platí naš obec Davli.

Starostka informovala o stavu účtů k 27.12.20 I0 - stav běžného účtu 1.196.415.88 Kč, stav
termínovaného vkladu 1.285.732,79 Kč.

Bod 4) Dotace - Fondy Středočeského kraje pro rok 2011
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace:
a) fond životního prostředí a zemědělství - likvidac černé skládky Bohuliby, celkové náklady ve výši 100.000,00 Kč
Hlasování: pro 7, proti O, zdrželi se O
b) fond cestovního ruchu a podnikání - značení stezek, lavičky, celkové náklady ve výši 150.000,00 Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

c) fond kultury a obnovy památek - vybavení knihovny PC, internetem, regály - celkové náklady ve výši 50.000,00 Kč
Hlasováni: pro 7, proti 0.zdrželi e 0
d) fond rozvoje obcí a měst - rekonstrukce chodníků, nabídka p.Vlasáka - 4.290.000,00 Kč, čištění deštové kanalizace 350,000 Kč, celkové náklad ve výši 4.640.000,00 Kč
Hlasování: pro 7, proti O,zdrželi e O
Usnesení bylo schváleno.

Dotaz p.Časty - kde se budou dělat chodníky, je tli i od zbrojnice dolů, kde ještě není kanalizace - taro tka odpovídá ano, s kanalizací to zatím nevypadá, že by se dělala.
Dotaz zastupitelky Hessingové jaká je cenová nabídka na kanalizaci - starostka odpovídá nabídka od pana Kabmy zatím není.

Bod 5. Stanovení výše poplatku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
2011.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 1.096.145,00 Kč, počet
obyvatel s trvalým pobytem k 31.12.2009 - 475, počet objektů určených nebo sloužících k individuální rekreaci 1 125, počet ekvivalentních osob (poplatníků) 1600, skutečné náklady
přepočtené na osobu 685,00 kč. Výše poplatku pro rok 2011 - 500,00 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za odpady na rok 2011 - 500,- Kč
Hlasování: pro 7, proti O, zdrželi se O
Usnesení bylo chváleno

Bod 6) Zastupitelka Hessingová navrhla nechat vytisknout předložený kalendář plánovaných kulturních akcí, v nákladu cca 200 k , cena do 2.000,00 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vytištění kalendáře plánovaných kulturních akcí - cena do 2.000,- Kč
Hlasování: pro 7, proti O, zdrželi se O
Usnesení bylo schváleno.

Ostatní
a) starostka dala hlasovat o zhotovení odznáčku na spínacím špendlíku s Petrovským motivem, hlasování: pro 0, proti 7, zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje zhotovení odznáčku

b) starostka informovala o dopisu z Krajského úřadu odbor dopravy, kde Kr.úřad informuje o
zdražení a omezení autobusové dopravy
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 7
4. Rozpočet na rok 2011
 

Zápis byl vyhotoven dne: 29. prosince 2010
Zapisovatel: Hessingová Iveta
Ověřovatelé: Šefl Josef
Němeček Jiří
starostka obce

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6765 hl.)
 
-Celkem ano (5698 hl.)
 
-Spíše ne (4835 hl.)
 
-Nevyhovuje (5110 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22408
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS