obec PETROV
Dnešní datum: 20. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 23. listopadu 2010
Vydáno dne 13. 12. 2010 (1806 přečtení)



Přítomni:
Benedikt Štěpán,Hessingová Iveta,  Lesák Jiří, Lukinič Vladimír,  Němeček Jiří, Šefl Josef, Wolfová Dana

Zasedání zahájila v 19,00 hod pí starostka, přivítala přítomné. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, tudíž je usnášeníschopné.

Přednesla program:
1.Kontrola zápisu z minulého zasedání
2.Rozpočtové opatření
3.Záměr obce pronajmout část pozemku č. par. 560/1
4.Stanovení způsobu komunikace mezi zastupiteli
5.Příprava rybníka na zimní sezónu
6.Rozsvícení stromečku, Mikulášská – naplánovaní akce
7.Aktuální dotace Krajského úřadu Středočeského kraje
8.Dětské hřiště
9.Kanalizace na Hlavní ulici – od Hasičárny směr na Davli
10.Chodníky
11.Dálnice D3 (Plavecká ulice v návaznosti na D3)
12.Řešení dešťových vod v ulici k Petrovu
Doplnění programu:
13.Revokace zápisu zastupitelstva obce ze den 30.12.2009
14.Smlouva o obstarání věci
Zastupitelstvo schválilo program včetně jeho doplnění všemi přítomnými hlasy

Pí starostka navrhuje určit zapisovatelem p. Šefla Josefa a ověřovateli zápisu p. Beneditka Štěpána a Němečka Jiřího
Nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo obce schválilo.

Bod 1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
Nevyplynuly žádné úkoly

Bod 2) Rozpočtové opatření č. 6
Pí starostka pověřila pí Kratochvílovou, aby přednesla návrh rozpočtového opatření – viz příloha.
p. Benedikt – dotazy ohledně výdajů - navýšení. Do budoucna schvalovat v předstihu.
Pí starostka – oprava komunikace byla odsouhlasena, rozpočtové opatření se provádí až nyní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6
Hlasování : pro 4, proti 2, zdrželi se 1
Usnesení bylo schváleno.
 
Bod 3) Záměr obce pronajmout část pozemku č. par 560/1
Pí starostka přednesla návrh na záměr pronajmout cca 30 m2 pozemku č. par. 560/1 v k.ú. Petrov u Prahy – u RCH p. Votánek.
p. Benedikt – pozemek má  celkem 267.285 m2, je třeba specifikovat výměru pronájmu.
p. starostka – v záměru bude uvedena výměra včetně zákresu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část pozemku č. par. 560/1 v k.ú. Petrov u Prahy  o výměře cca 30 m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 4)  Stanovení způsobu komunikace mezi zastupiteli
Pí Hessingová – návrh  - komunikovat přes e-mailové adresy, nebo tel. oznámit, že jsou na úřadě materiály.
Pí Bílá – návrh na zřízení e-mailů na doméně Petrova.
Zřídit adresu – Benedit, Hessingová, Lesák, Šefl,   ostatní komunikace přes telefon.
Pracovní schůzky každých 14 dní.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 5)  Příprava rybníka na zimní sezónu
p. Benedikt navrhuje vyčistit rybník a osadit 2x halogenové světlo na sloup v rohu u rybníka – osvětlení večerního bruslení.
p. Lukinič – čištění od řas není vhodné, v rybníce jsou ryby, budou vyčištěny pouze větve a hrubý odpad  – zastupitelstvo souhlasí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje osazení 2 halogenových světel na sloup u rybníka
Hlasování: pro: 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 6) Rozsvícení stromečku, Mikulášská  - naplánování akce
Pí Hessingová zajistí – zpívání dětí u stromečku
Pí Wolfová, p. Šefl – zajistí teplé nápoje
p. Lukinič – zajistí  zabezpečení silnice
Nutné prověřit, kde bude Mikulášská besídka,  restaurace, náhradní řešení bývalá třída na Obecním úřadě – pí Wolfová
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod 7)  Aktuální dotace Krajského úřadu Středočeského kraje
Oprava chodníků v obci Petrov
Zastupitelstvo obce ukládá pí Wolfové:
 oslovit několik firem - cenová nabídky na chodníky v obci – zámková dlažba
 prověřit  možnost dotací z fondů

Bod 8) Dětské hřiště
p. Benedik  připraví návrh na dokončení hřiště na obecním pozemku za Vejmelkovýma.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 9) Kanalizace na Hlavní ulici – od Hasičárny směr na Davli
Projekt je vyhotoven
Zastupitelstvo obce ukládá starostce prověřit možnost získání dotace na obnovu vodovodu – spojení s kanalizací.

Bod 10) Chodníky -  projednáno v bodě 7)

Bod 11) Dálnice D3 (Plavecká ulice v návaznosti na D3)
p. Němeček – jak bude řešen sjezd z dálnice do Bohulib ze silnice na Luka.
p. Wolfová – toto bylo připomínkováno, jednáno s projektantkou pí Bártovou
Zastupitelstvo obce ukládá pí Wolfové znovu připomínkovat dotaz na řešení sjezdu  z dálnice do Bohulib.

Bod 12) Řešení dešťových vod v ulici k Petrovu
Pí Wolfová informovala přítomné o nutnosti řešení odvodu dešťových vod z ulice K Petrovu na ulici Chlomeckou. Bude nutné osadit železné u profily. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod 13) Revokace zápisu ze dne 30.12.2009
Doplnění zápisu ze dne 30.12.2009 bod 3 – Usnesení č. 7 bod 3 – doplnění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2010 doplnění o slovo vyrovnaný
Hlasování: pro 7, proti 0, zdželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Bod 14) Smlouva o obstarání věci
Pí starostka navrhla prodloužit smlouvu s Útulkem pro psy  - Bouchalka, Buštěhrad.
odměna 10.300,- Kč na rok 2011
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  odměnu za poskytované služby – Útulek Bouchalka 10.300,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Pí starostka navrhla vybudování kotce pro zatoulané psy - na dvoře Obecního úřadu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
Zastupitelstvo obce schválilo vybudování kotce
Usnesení bylo schváleno

Diskuse
Sbírky zákonů – obec nebude odebírat
Jabloně u chodníku  na hlavní ulici před čp 120 – poražení – zajistí p. Wolfová

p. Šmigolová – připomínka – při velkých deštích se splavuje bahno na pozemek u našeho RD čp. 47 – Hlavní ulice
Obec zajistí vyčištění kanálu na Hlavní ulici před čp. 39

Diskuse o zničení dopravních značek v ulici Na Vinicích. Podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Pí starostka přednesla návrh na možnost pojištění dopravních  značek na obecních komunikacích. P. Wolfová zjistí plnění pojišťovny v případě poškození.

Přílohy zápisu:

1.Prezenční listina
2.Zveřejněná informace o konání  zasedání
3.Rozpočtové opatření

Zápis byl vyhotoven dne: 23. listopadu 2010

Zapisovatel: 

Ověřovatelé:   Benedikt Štěpán, Němeček Jiří             

starostka obce

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  Vyhledávání



Rozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.




  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6760 hl.)
 
-Celkem ano (5696 hl.)
 
-Spíše ne (4833 hl.)
 
-Nevyhovuje (5108 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22397
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS