obec PETROV
Dnešní datum: 19. 02. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.
* Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Petrov, konaného dne 24. srpna 2010
Vydáno dne 23. 11. 2010 (1419 přečtení)Přítomní: Hessingová Iveta, Lesák Jiří, Lukinič Vladimír, Ing. Šťastný Jiří, Lesák Jiří, Šefl
Josef, Sedláková Renata, Wolfová Dana

Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka obce Wolfová Dana v 19:00 hod.
Konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce Petrov bylo řádně svoláno ve lhůtě stanovené
zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho svolání bylo řádně a včas vyvěšeno na úřední
desce. Dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce a zasedání
je usnášeníschopné.

Zapisovatelem byl jmenován: Wolfová Dana

Návrh na složení návrhové komise: Hessingová Iveta
Schváleno všemi přítomnými členy za

Návrh na ověřovatele zápisu: Sedláková Renata, Lukinič Vladimír
Schváleno všemi přítomnými členy ZOo

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
2. Rozpočtové opatření

Doplnění programu o body:
3. Žádost o instalování dopravniho zrcadla
4. Žádost o veřejné osvětlení ul. Dlouhá
5. Oprava komunikace u hasičské zbrojnice
Pro 7, proti O - za schválilo doplnění programu

1. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva obce - neuskutečnil se prodej pozemků 459/9 a
459110. Zastupitelstvo obce schvaluje přijaté usnesení Č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 22. června 2010.
Pro -7, proti - O. - za schválilo

2. Rozpočtové opatření viz příloha.
Pro - 7, proti - O. za schválilo

3. Žádost pana Stanislava Vineckého bytem Petrov, Hlavní 251 o instalaci dopravního zrcadla
při výjezdu na hlavní komunikaci.
Pro -7, proti - O. za schválilo

4. Žádost paní Marcely Průchové o instalaci veřejného osvětlení v ulici Dlouhá před Č. ev.
273 Petrovo
Pro -7, proti - O. za schváleno.

5. Oprava místní komunikace Č. kat. 625 u hasičské zbrojnice.
Pro - 7, proti - O. ZO schválilo a ukládá starostce zajistit nabídky firem.
Lukinič Vladimír

Zapsala: Wolfová Dana
Ověřovatelé: Sedláková Renata

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
( Celý článek | Autor: webmaster | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Poslat e-mailem: Informační e-mail Vytisknout článek: Vytisknout článek )

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6593 hl.)
 
-Celkem ano (5626 hl.)
 
-Spíše ne (4771 hl.)
 
-Nevyhovuje (5057 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22047
  Čendův běh 2017
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS