obec PETROV
Dnešní datum: 20. 04. 2018 | PETROV | BOHULIBY | CHLOMEK| Dnes má svátek:
  Menu

ив роше каталог

  Kontakt
Obecní úřad
Hlavní 30
252 81, Petrov
kontakt
241 950 648
starostka@petrovuprahy.cz mistostarostka@petrovuprahy.cz hessingova@petrovuprahy.cz kratochvilova@petrovuprahy.cz brennova@petrovuprahy.cz
  Pošta partner Petrov
POŠTA PARTNER PETROV
Hlavní 101, 252 81 Petrov
Provozní doba
  Firmy v naší obci
FIRMY V NAŠÍ OBCI

  POPLATKY V ROCE 2018
naleznete ZDE.

Počet zobrazených článků: 16 (z celkem 566 nalezených)

O Z N Á M E N Í
(webmaster, Úřední deska, 03.10.2006)
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce.

Zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 12.09.2006)
Obec Petrov svolává zasedání zastupitelstva obce

Veřejná vyhláška
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
Obecní úřad Petrov, Obecní úřad Hradištko oznamuje zahájení projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. Veřejné projednávání spojené s odborným výkladem se uskuteční v místnosti Obecního úřadu Hradištko 9. října (t.j. pondělí) 2006 v 10 hodin a v 17 hodin. Obecní úřad Hradištko, Hradištko čp. 1, 252 09 Hradištko Čj. návrh ÚPnSÚ změna č. 3

Přerušení dodávky elektřiny v Petrově
(webmaster, Úřední deska, 05.09.2006)
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují zákazníkům, že z důvodů nezbytných prací v distribuční síti bude přerušena dodávka elektřiny v těchto lokalitách a dnech:

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Praha-západ.
(webmaster, Úřední deska, 16.08.2006)
Karel TRYPAL, narozen 13.6.1970, bytem Hlavní č. 40, Petrov u Prahy


Závěrečný účet obce za rok 2005
(webmaster, Úřední deska, 15.06.2006)
Rozpis přijatých finančních darů a dotací včetně finančního vypořádání
Rozpis poukázaných příspěvků a dotací – transferů – včetně finančního vypořádání
Podklady k nahlédnutí jsou na OU
Schvalování závěrečného účtu bude na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30.6.2006

OZNÁMENÍ
(webmaster, Úřední deska, 06.05.2006)
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Obecní úřad Hlavní 30, 25281 Petrov
(webmaster, Úřední deska, 20.04.2006)
V Petrově 14. dubna 2006

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006

Obecní úřad Hlavní 30, 25281 Petrov
(webmaster, Úřední deska, 20.04.2006)
č.j.: EO-331/2006
v Petrově, dne 18. dubna 2006

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

Mimořádná veterinární opatření
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2006)
Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato
mimořádná veterinární opatření:

Zásady hlášení uhynulých volně žijících ptáků
(webmaster, Úřední deska, 17.02.2006)
Vzhledem k četným dotazům Krajská veterinární správě pro Středočeský kraj, Inspektorát Praha-západ sděluje následující zásady oznamování nalezených uhynulých ptáku následujícím způsobem:

Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ,
(webmaster, Úřední deska, 23.01.2006)
Číslo jednací: OŽP/2005
Vyřizuje: Ing. Visinger
V Praze dne: 27.12. 2005 Úřední deska

OZNÁMENÍ

o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje, k připomínkám veřejnosti

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.
Středočeská energetická skupina ČEZ V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické distribuční soustavy.

Poplatky na rok 2006:
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
Pes – 50,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč
Poplatek je splatný do 31. ledna 2006.

Odpady
- 480,- Kč/rok - pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
- 480,- Kč/rok - pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
- 2.000,- Kč/popelnice – pro právnickou osobu a fyzickou osobu oprávněnou k podnikání
Poplatek je splatný do 31. března 2006.

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
(webmaster, Úřední deska, 06.01.2006)
se budou v roce 2006 konat vždy v úterý:
21. března
20. června
19. září
19. prosince

  VyhledáváníRozšířené vyhledávání

  E-mail servis
Pro zasílání aktuálních informací vyplňte Vaši
e-mailovou adresu.
  Mapový portál GEPRO
Mapový portál GEPRO
VSTUPTE
  Anketa
Vyhovuje vám náš web?

-Vyhovuje (6760 hl.)
 
-Celkem ano (5696 hl.)
 
-Spíše ne (4833 hl.)
 
-Nevyhovuje (5108 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 22397
  Čendův běh 2018
Copyright obec Petrov 2004-2017  / Kresby Ing. Otakar Vorel
Webmaster Tomáš Křivánek  / Powered by phpRS